ماشین لباسشویی وستل تعمیر شیر الکتریکی لباسشویی در تهران :آب شهر از طریق شیلنگ ورودی وارد شیر الکتریکی می شود ، مسئولیت شیر الکتریکی کنترل آب وروی به داخل ماشین لباسشویی وستل است .شیر الکتریکی توسط قطع و وصل جریان الکتریکی که به وسیله هیدروستات صورت میگیرد کنترل میشود.

شیر برقی

ماشین لباسشویی وستل تعمیر شیر الکتریکی لباسشویی در تهران

نام قطعات شیر الکتریکی:

  1. اتصال آب وروی
  2. بدنه شیر برقی
  3. صافی آب وروی
  4. لاستیک فشار شکن
  5. سیم پیچ مقاومت
  6. فنر
  7. هسته فی متحرک
  8. لاستیک سر هسته
  9. ممبران
  10. خروجی آب

نحوه عملکرد شیر برقی ماشین لباسشویی وستل

جهت درک بهتر کارایی شیر الکتریکی دو حالت را تصور میکنیم .

حالت اول را حالت صفر مینامیم در این حالت آب شهر متصل لیکن برق به شیر الکتریکی متصل نیست .

حالت دوم را حالت یک مینامیم در این حالت آب شهر و برق به شیر الکتریکی متصل است .

تعمیر ماشین لباسشویی

در حالت صفر که برق به شیر الکتریکی وصل نیست لیکن آب شهر متصل است آب شهر از میان روزنه های صافی میگذرد نقش افی ممانعت از ورود ذرات معلق در آب به درون شیر الکتریکی است . پس از صافی آب به لاستیک فشارشکن میرسد ، نقش این قطعه کاهش و کنترل شدت جریان آب ورودی به درون شیر الکتریکی است ، پس از لاستیک فشار شکن آب وارد منطقه هسته میشود در این حالت فشار آب در منطقه داخلی و منطقه هسته با هم برابر اس اما به علت وجود فشار فنر بر روی هسته و در نتیجه بر روی ممبران مجموع فشار در منطقه هسته بالاتر از فشار آب شهر در منطقه داخلی شیر الکتریکی است به همین علت شیر الکتریکی بسته میماند .

در حالت یک برق به سیم پیچ متصل میشود با اتصال برق میدان مغناطیس در مرکز سیم پی به وجود آمده و سبب میشود هسته با غلبه نمودن بر نیروی فنر به مرکز بوبی جذب شود ر نتیجه اتفاقی تقریبا هم زمان اتفاق خواهد داد .

سرویس ماشین لباسشویی وستل

زمانی که لباسشویی وستل شما نیاز به سرویس و یا تعمیر دارد باید بدانید که برای تعمیرات باید از قطعات فابریک همان برند استفاده کنید، به عنوان مثال برای تعمیر ماشین لباسشویی وستل باید از شیر الکتریکی همان برند به کار برد .

ماشین لباسشویی بوش کد خطا لباسشویی تعمیر در کرج

ماشین لباسشویی وستل تعمیر شیر الکتریکی لباسشویی در تهران

یخچال فریزر ال جی تعمیر برد یخچال عظیمیه کرج

شیر ,الکتریکی ,آب ,لباسشویی ,حالت ,وستل ,شیر الکتریکی ,لباسشویی وستل ,ماشین لباسشویی ,آب شهر ,برق به

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
kharidoud akhbar-roz clearolelgei amirenglish1 lavenderflc servertelcom unorythal fanosrayanehl sterarboale